Resevillkor

Kontakta oss


Tel. 063-13 13 50

Mob. 070-678 47 97


info@frosobuss.se
Resevillkor


SÄRSKILDA RESEVILLKOR

Konsumentverket och Rese- & Turistindustrins Samarbetsorganisation har träffat överenskommelse om Allmänna villkor för paketresor. Förutom de allmänna villkoren har Frösö Bussresor även följande särskilda villkor.


1. Betalning av resa.

- Anmälningsavgift vid bokning av paketresa är 25% av resans totala pris. Denna avgift skall betalas inom 10 dagar från bokningstillfället.

- Slutbetalning betalas senast 30 dagar före avresa. Vid bokning senare än 30 dagar före avresa skall resans hela belopp erläggas omgående.


2. Avbeställning av bokad paketresa.

Vid avbeställning av bokad paketresa utan att avbeställningsskydd tecknats gäller följande:

- Avbeställning mer än 30 dagar före avresa, 200:-/person.

- Avbeställning mellan 15-30 dagar före avresa, 25% av resans pris.

- Avbeställning mindre än 15 dagar före avresa, 50% av resans pris.

- Avbeställning mindre än 24 timmar före avresa, 100% av resans pris.


3. Avbeställningsskydd.

Avbeställningsskydd är frivilligt, och kostar 150:- per person. Det ska beställas i samband med resan och betalas med anmälningsavgiften. Skulle du eller någon anhörig insjukna eller drabbas av olycksfall, betalas resans pris tillbaka med avdrag för avbeställningsskydd och en expeditionskostnad på 200:-. Styrkt läkarintyg erfordras.


4. Inställande av resa.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in en resa som ej fått tillräckligt antal resenärer, minimiantal är 20 personer. Dessa resor kan i vissa fall genomföras mot en ökad kostnad, eller med annat färdmedel. Detta beslut tas i samråd med resenären. Om inte det nya priset accepteras har resenären rätt att avboka resan. Måste en resa inställas skall resenären ha besked senast 14 dagar innan avresa.


5. Bussarna

Resorna genomförs med moderna långfärdsbussar utrustade med säkerhetsbälten, fällbara stolar, läslampor, toalett, video och luftkonditionering. Det kan förekomma att Frösö Bussresor hyr in buss med motsvarande standard från annat företag.


6. Pass och visum.

Resenären är skyldig att ha medföra pass vid resor utom Norden. Krävs visum för att enskild resenär skall beviljas inresa ansvarar resenären för visumansökan. Frösö Bussresor kan inte ta ansvar om resenär nekas visum varför detta bör göras innan bokning av resan.


7. Adressändring.

Eventuella adressändringar eller ändring av telefonnummer efter bokningstillfället måste anmälas till Frösö Bussresor omgående för att vi ska kunna nå resenär för information om eventuella tidtabellsändringar och annat som är viktigt för resans genomförande.


8. Ändringar.

Vi reserverar oss för ev. felskrivningar i program, prishöjningar p.g.a. förändrade oljepriser, valutaändringar eller momshöjningar.


Tack för att du läser resevillkoren - Det kan bespara både dig och oss en mängd överraskningar.


Trevlig resa önskar vi på Frösö Bussresor!